Aanbod voor geïnterneerde personen met dubbeldiagnose

De Alexianen Zorggroep Tienen beschikt over een groot zorgaanbod voor jongeren, volwassenen en ouderen. Sinds januari 2018 is er ook een aanbod voor geïnterneerde personen met dubbeldiagnose middelen/verslaving en psychiatrische problematiek, die een open setting aankunnen en gemotiveerd zijn voor een groepsgericht behandelprogramma.

De opname voor personen met een interneringsstatuut vindt plaats op de afdeling algemene psychiatrie, en duurt gemiddeld 6 maanden of langer.

Een opname begint steeds met een 6 weken durende observatieperiode. Tijdens deze observatieperiode kunnen vrijheden en uitgangen langzaam worden opgebouwd. Op die manier leren cliënten opnieuw op een veilige manier omgaan met vrijheden. Cliënten nemen tijdens de observatieperiode deel aan het therapieprogramma, met onder meer psychotherapie, ergotherapie en PMT, en individuele gesprekken met de behandelende psychiater, individuele begeleider en de afdelingspsycholoog.

Met behulp van de diagnostische vragenlijsten worden de verschillende probleemgebieden en behandeldoelstellingen in kaart gebracht. Na 4 weken vindt een observatiebilan plaats, waarbij het levensverhaal van de cliënt wordt besproken, evenals huidige observaties tijdens het multidisciplinair overleg. De cliënt kan hieraan deelnemen, al dan niet met steunfiguren uit zijn netwerk.

Tijdens het observatiebilan wordt alle informatie samengebracht (levensgeschiedenis, lichamelijke toestand, familiale context, hulpvraag, diagnostiek…) en op basis daarvan door te verwijzen voor de verdere behandeling. In de meeste gevallen kan worden doorverwezen naar de behandelgroep voor dubbeldiagnose op de afdeling algemene psychiatrie.

Doorheen het therapietraject wordt gewerkt met de principes van gedragstherapie: met behulp van een onderbouwde holistische theorie wordt gekeken naar de ontstaans- en instandhoudende mechanismen van de problematiek en de functies van bepaald gedrag. Op die manier kan de cliënt inzicht verwerven in zijn problematiek en nieuw gedrag stellen.

Sinds januari 2018 heeft de PK Alexianen Tiene een aanbod voor geïnterneerde personen met dubbeldiagnose middelen/verslaving en psychiatrische problematiek.