Hospice De Klaproos – 1 jaar in werking

Liefdevolle, menswaardige zorg, in verbondenheid met anderen, tot op het einde van het leven

Hospice De Klaproos is een zorginitiatief van de Alexianen Zorggroep Tienen (WZC Huize Nazareth) in samenwerking met RZ Tienen, de huisartsenkring Zuid-Oost-Hageland en Panal, om mensen in een laatste levensfase in de best mogelijke zorgomstandigheden te verzorgen en te begeleiden in een huiselijke sfeer.

Naast fysieke zorg, wordt ook psychische zorg, sociale begeleiding en spirituele opvang aangeboden, met aandacht voor de naasten van de gast.

In 2018 werden 22 gasten opgenomen, met verwijzingen vanuit zowel het algemeen ziekenhuis als uit de thuiszorgdiensten.

De hospice biedt een meerwaarde in de zorg voor palliatieve patiënten. Het multidisciplinair team is versterkt door gemotiveerde vrijwilligers, die zich specifiek voor de doelgroep engageren en bijscholen.

Dankzij de zeer gewaardeerde steun van heel wat partners kon dit project van start gaan. Dankzij de sponsors waren er middelen voor aangepast verzorgings- en ontspanningsmateriaal voor de gasten, de nodige sanitaire aanpassingswerken, maar ook voor specifieke opleidingen voor medewerkers en vrijwilligers.