Kerncompetenties voor de Alexianen Zorggroep Tienen

In 2016 startten we binnen de Alexianen Zorggroep Tienen met een traject om kerncompetenties te bepalen voor onze organisatie. Kerncompetenties zijn waarden die de organisatie voorop stelt en die verwacht worden van elke medewerker, ongeacht functie, niveau of afdeling.

Selectie van 4 kerncompetenties

Naast de selectie van kerncompetenties, werden in werkgroepen ook gedragsindicatoren bepaald voor elk van de kerncompetenties. De werkgroepen die hiertoe werden opgericht, waren een weerspiegeling van de organisatie, met medewerkers en leidinggevenden uit elk departement. Het resultaat van dit traject leest u hieronder.

Kerncompetentie: DYNAMISCH

Definitie: We zijn een organisatie in beweging. We spelen flexibel en efficiënt in op kansen en uitdagingen.  
Gedragsindicatoren:

 • Je engageert je voor activiteiten, werkgroepen en/of projecten.
 • Je speelt flexibel in op de noden en behoeften van patiënten en hun netwerk.
 • Je staat open voor verschillende invalshoeken.
 • Je bent in staat om verandering te aanvaarden en je gedrag aan te passen.
 • Je deelt je ideeën voor vernieuwing.
 • Je sluit je aan bij of zoekt verbinding met anderen die vernieuwing aanbrengen.

Kerncompetentie: KWALITEITSGERICHT

Definitie: We gaan voor kwaliteit van zorg en streven naar voortdurende verbetering van ons werk. We dragen samen de verantwoordelijkheid om ons verder te bekwamen en ontwikkelen.   
Gedragsindicatoren:

 • Je volgt de bestaande procedures en richtlijnen.
 • Je volgt de verplichte opleidingen.
 • Je neemt initiatief om jezelf te ontwikkelen in je werk.
 • Je evalueert je eigen werking, die van je team en je werkomgeving en vertaalt dit in dialoog naar concrete doelstellingen voor jezelf, je team en de organisatie.
 • Je gaat constructief om met feedback: je geeft én ontvangt ze op een goede manier.
 • Je meldt risicovolle situaties, incidenten en verbeterkansen via het meld- en leersysteem.
 • Je doet verbetervoorstellen.
 • Je werkt actief mee aan de verbeteracties van je team.

Kerncompetentie: SAMENWERKING

Definitie: Samen, met respect voor iedereen en in dialoog, maken we onze gezamenlijke doelstellingen waar.  
Gedragsindicatoren:

 • Je werkt samen met anderen over disciplines, afdelingen en de organisatie heen.
 • Je neemt initiatief om alle mensen die belangrijk zijn voor je werk (collega’s, patiënten, netwerk) te leren kennen en te weten wie wat doet.
 • Je deelt spontaan relevante informatie en ervaringen met collega’s en anderen voor wie dit nuttig is. Je vraagt hen naar hun mening.
 • Je bent je bewust van je eigen persoonlijkheid in de samenwerking met anderen.
 • Je houdt rekening met de gevoeligheden en verscheidenheid van mensen.
 • Je gebruikt de beschikbare tools (agenda, mail, intranet…) correct om je eigen werk en dat van anderen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • Je draagt bij tot een positieve sfeer:
  • Je toont enthousiasme.
  • Je geeft complimenten en uit waardering.
  • Je helpt collega’s en je helpt hen waar mogelijk.

Kerncompetentie: VRIENDELIJK

Definitie: We ontmoeten iedereen vanuit een open houding, met een glimlach en een goeiedag zodat iedereen zich welkom voelt.
Gedragsindicatoren:

 • Je groet iedereen spontaan en biedt je hulp of medewerking aan indien nodig.
 • Je maakt tijd en ruimte om te luisteren naar het verhaal van anderen.
 • Je blijft kalm, ook in moeilijke situaties.
 • Je toont oprechte interesse in mensen.
 • Je lichaamstaal ondersteunt je vriendelijke houding. 
 • Je onthoudt wat de ander bezighoudt en je vraagt er naar.
 • Je draagt bij tot ons gezamenlijk doel dat iedereen zich welkom voelt. 

De kerncompetenties werden ondertussen in het hr-beleid van de organisatie geïmplementeerd, onder meer bij de aanwerving en het onthaal van nieuwe medewerkers, tijdens functioneringsgesprekken…