Start Minder Mobielen Centrale

Sinds de start van het lokaal dienstencentrum Huize Nazareth in 2016, werd vastgesteld dat mobiliteit in Goetsenhoven een knelpunt bleek. Mobiliteit vormde de voorbije jaren dan ook een belangrijk aandachtspunt voor het lokaal dienstencentrum, dat in mei 2018 van start ging met een Minder Mobielen Centrale. Het doel hiervan is de mobiliteit te verbeteren van mensen met een beperkt inkomen, die op dit vlak moeilijkheden ervaren.

Vooral naar vervoer op maat bleek een grote vraag. Taxi’s blijken duur en omwille van de landelijke ligging is de regeling met het openbaar vervoer geen evidentie. Tal van omwonenden raken bijvoorbeeld moeilijk te voet van hun woning tot aan een bushalte, laat staan terugkomen met heel wat boodschappen.

Op 6 maanden tijd telde de Minder Mobielen Centrale 67 leden, voornamelijk ouderen uit Tienen en deelgemeenten met mobiliteitsproblemen. Voor die 67 leden voerden onze vrijwilligers in totaal een 195 ritten uit (heen en terug) met een totale afstand van maar liefst 5.550 km. Het gaat vooral over doktersbezoeken, recreatieve uitstapjes of bezoek bij familie of vrienden.

Eind 2018 hadden we 5 chauffeurs die voor onze MMC rijden. Daarnaast kunnen we voor onze shuttlediensten ook een beroep doen op enkele vrijwilligers van WZC Huize Nazareth. Zo organiseren we vanuit Huize Nazareth een wekelijkse busdienst naar Tienen en vanuit Passionisten een shuttledienst naar de markt.

Bij elk van de leden wordt er, voor de aansluiting, steeds een huisbezoek gepland. Tijdens het huisbezoek wordt niet alleen het administratieve luik in orde gemaakt, maar wordt ook gepolst naar de mobiliteitsproblemen die de oudere ervaart. We vragen eveneens of de oudere steun krijgt van familie, vrienden of andere mantelzorgers, wie kunnen we contacteren in nood, of er thuiszorg aanwezig is en de nood aan zorg en ondersteuning op vlak van andere levensdomeinen.

LDC Huize Nazareth startte in mei 2018 met een Minder Mobielen Centrale

Door dit laagdrempelige contact, kunnen wij, naast vervoer op maat, ook mensen adviseren en doorverwijzen naar de juiste zorg. Ook onze vrijwilligers zijn een belangrijke schakel in dit proces. We zien dat er stilaan een band opgebouwd wordt tussen de vrijwilliger en de oudere die hij of zij vervoert. De vrijwilliger is een luisterend oor, een vertrouwenspersoon. Op deze manier vervult de vrijwilliger ook een belangrijke signaal- en detectiefunctie.

Door gebruik te maken van de Minder Mobielen Centrale kunnen ouderen beter hun zelfstandigheid behouden en op die manier ook de regie over hun leven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld nog zelfstandig boodschappen gaan doen. Gebruikers geven aan dat ze zich beter geïntegreerd voelen in de samenleving. Vervoer op maat verbetert, zowel kwalitatief als kwantitatief, hun sociaal netwerk.

De grootste uitdaging van de Minder Mobielen Centrale is het rekruteren van nieuwe vrijwillige chauffeurs. Er blijft een grote vraag naar vervoer, en ook het ledenaantal blijft stijgen. Ook andere organisaties (OCMW, thuiszorgdiensten…) verwijzen ouderen door naar deze dienst, waardoor dit stilaan een vaste waarde vormt.

Door dit project , draagt de Alexianen Zorggroep Tienen een mooi steentje bij aan de bereikbaarheid en mobiliteit van ouderen in Tienen. Dit is niet alleen een boost voor de outreachfunctie, maar heeft ook een positief effect op de veerkracht en het positief welbevinden van ouderen.