OverKop Tienen

OverKop Tienen is een huis voor en door jongeren van 12 tot 25 jaar.

Het OverKophuis is een plaats waar vrije tijd en hulpverlening hand in hand gaan. Enerzijds is er een sterk uitgebouwde vrijetijdswerking waar jongeren verantwoordelijkheid krijgen en nemen om onder andere het aanbod mee uit te werken. Anderzijds ontwikkelt Overkop Tienen samen met de jongeren een andere vorm van hulpverlening die sterk aansluit bij wat de jongeren nodig hebben.

2018 was het startjaar van het OverKophuis. Alles stond in teken van het opzetten en uitbouwen van de basiswerking die de kernopdrachten van het huis kan waarmaken, namelijk een ontmoetingsplaats, een vrijetijdsaanbod, hulpverlening en dit alles ingebed in de stad Tienen. De belangrijkste pijlers en waarden van de basiswerking zijn:

  1. Open onthalend. Dit vertaalt zich op vele manieren. In eerste instantie in de onthaalruimte die is ingericht als bar, café en living tegelijk. Jongeren, bezoekers en vrijwilligers komen direct in een aangename en gezellige bar terecht. De openingsuren maken het mogelijk dat jongeren kunnen binnenlopen wanneer ze er nood aan hebben. Het huis is vrij toegankelijk op 4 of 5 dagen in een week, van de namiddag tot de avond.
  2. Samen. Jongeren, vrijwilligers, netwerk en begeleiders geven samen vorm aan alles wat in het huis gebeurt. Om dit waar te maken werd vanaf dag één een Raad geïnstalleerd. Deze bestuursvergadering gaat wekelijks door op donderdagavond. Iedereen die mee wil denken over het huis, iets wil voorstellen, een verantwoordelijkheid wil opnemen… is welkom op de Raad. Tijdens het eerste jaar is ook stevig ingezet op samenwerking met heel wat organisaties en werkingen in en rond Tienen. Enkel samen kunnen we iets betekenen voor de jongeren in Tienen.
  3. Iedereen een plekje. Het huis is samen met de jongeren ingericht met de wens voor ogen dat iedere jongere er een plekje zou vinden. Er is een gezellige bar, een multifunctionele crea- en kookruimte, een stille ruimte waar ook gesprekken plaatsvinden en een dynamische speelzaal. Jongeren vertoeven in de ruimte en de sfeer waar ze zich op dat moment het best voelen.
  4. Groei en verantwoordelijkheid. Het huis biedt vele wegen aan jongeren om zichzelf te leren kennen. Er is een ruim aanbod uitgebouwd van ateliers en activiteiten. Deze ateliers geven jongeren de kans dingen te doen die ze graag doen en zo zichzelf te vormen. Sommige ateliers zijn expliciet gericht op groei en zelfontplooiing, andere ateliers spelen in op interesses en passies. De werking geeft kansen aan jongeren om verantwoordelijkheden op te nemen in het huis om mee de werking te dragen.
    Ten slotte wil het OverKophuis een plaats aanbieden waar jongeren met een droom deze kunnen komen waarmaken of vorm geven. Jongeren kunnen hun idee of droom pitchen en dan wordt er gezocht hoe dit een plaats kan krijgen in het huis.
  5. Zorg in de taal van de jongeren. In het huis wordt gesproken over en samen gezocht naar een manier van zorg bieden op een manier en een taal die aansluit bij wat jongeren nodig hebben. We zijn het eerste jaar op zoek gegaan naar antwoorden op de vragen: Wat is goede hulpverlening voor jou? Bij wie kan jij je verhaal kwijt? Hoe moet een plek eruit zien opdat je er zou binnenstappen om je verhaal te doen? …

OverKop in cijfers

Januari – augustus

420 jongeren (nieuwe)
72 expliciete hulpverleningsgesprekken.

Augustus – december

166 nieuwe jongeren die individueel of in kleine groepjes passeerden
Dagelijks waren er gemiddeld 12 jongeren
Maandelijks 30 nieuwe jongeren

Via bekendmaking op scholen presenteerden we het OverKophuis aan 1051 jongeren via bezoeken in scholen, klassen die naar OverKop kwamen, of via vertoning van de film ‘What will people say’.

90 expliciete hulpverleningsgesprekken

2018: 420 + 166 = 586 verschillende jongeren in huis gepasseerd

Leeftijd en gender

Uit alle leeftijdsgroepen een redelijk gelijke verdeling: <15, 15-18, 18+

Verdeling jongens/meisjes gelijklopend.