Patiëntenparticipatie tijdens teambesprekingen.

Patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen in de GGZ. De ontwikkeling van de PAPAT-vragenlijst.

De geestelijke gezondheidszorg (in België) is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Eén van de vernieuwingen is dat patiënten steeds meer kunnen participeren en meer regie krijgen over hun eigen zorgproces en de beslissingen die hier mee gepaard gaan. De laatste jaren zijn er dan ook voorzichtige initiatieven ontstaan om patiënten te laten participeren aan multidisciplinaire teambesprekingen, want dit is immers ‘de plaats’ waar de belangrijkste beslissingen met betrekking tot behandeldoelen en ontslagplanning worden genomen.

Doelstelling: Om de algemene perceptie van zowel hulpverleners als patiënten op vlak van patiëntenparticipatie tijdens teambesprekingen te meten, is het belangrijk een gevalideerde online survey te ontwikkelen.

Methode: Delphi-Methode voor de ontwikkeling van de vragenlijst.

Resultaten/voorlopige resultaten: In totaal hebben 45 deelnemers geïnformeerde toestemming gegeven om deel te nemen aan het expertpanel. Na de eerste bevragingsronde hebben in totaal 35 deelnemers feedback gegeven op de eerste versie van de vragenlijst (response rate: 78 %): 26 hulpverleners, 1 wetenschappelijk onderzoeker patiëntenparticipatie en 7 patiënten. Van één deelnemer is het niet geweten in welke rol zij heeft deelgenomen aan het panel. De groep van hulpverleners kan onderverdeeld worden in 6 verpleegkundigen, 6 psychologen, 7 ervaringsdeskundigen, 3 teamcoördinatoren, 2 ergotherapeuten, 1 arts en 1 directielid, allen actief in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg.

Op basis van de visie van het expertpanel werd een vragenlijst, zijnde de PaPat-vragenlijst (Patientenparticipatie tijdens Teambesprekingen) ontwikkeld. De PaPAT-vragenlijst werd reeds gevalideerd door middel van cognitieve interviews. In een groep van 183 participanten werd de vragenlijst 2 keer afgenomen, dit om de test-hertestbetrouwbaarheid na te gaan. Momenteel worden factoranalyses uitgevoerd ten einde na te gaan of de huidige structuur kan behouden blijven.

Planning: In april 2018 zal de gevalideerde PaPaT-Vragenlijst online afgenomen worden bij hulpverleners (uit die instellingen die zich bereid hebben verklaard deel te nemen aan de studie).

Kevin Berben (AZT), Prof. dr. Sofie Verhaeghe (UGent) en Prof. Ann Van Hecke (UGent), Prof. dr. Eva Dierckx (AZT en VUB)