Supportteam actief vanuit Leuven

Het supportteam focuste in 2018 voornamelijk op de inbedding binnen de eigen zorggroep en zorgregio Tienen. Deelname aan overlegorganen binnen het netwerk en het betrekken van zorgpartners op casusniveau bleef daarbij belangrijk. De instroom voor het supportteam nam doorheen 2018 fors toe, waardoor de nood ontstond om vanop een tweede locatie te opereren.

Een tweede uitvalsbasis van het supportteam werd dan ook geopend in de Mechelsestraat Leuven, tegenover de lokalen van het team psychotherapeutische deeltijdbehandeling (PK Alexianen).

Bij het supportteam kunnen hulpverleners en artsen terecht voor psychodiagnostiek, vorming en advies.

Eind 2018 opende het support team ook een locatie in de Mechelsestraat Leuven.