Artikel 107 – Fase II vermaatschappelijking GGZ

In 2019 hadden we in het kader van artikel 107-fase II opnieuw de mogelijkheid om psychiatrische ziekenhuisbedden buiten gebruik te stellen en de middelen in te zetten voor de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Voor de concrete uitwerking van fase II werd niet enkel gekeken naar de eigen beleidsdoelstellingen binnen AZT, maar ook naar beleidsdoelstellingen vanuit het volwassenennetwerk Diletti voor de regio Leuven-Tervuren.

Volgende doelstellingen werden geformuleerd:

Versterken van het mobiel team (functie 2b)

Er werd een uitbreiding van 2,5 vte voorzien voor het mobiel team, om de wachtlijst weg te werken. Begin 2019 bedroeg de gemiddelde wachttijd 9 maanden; door de uitbreiding van het team kon de wachttijd worden herleid tot 3 maanden (situatie eind 2019).

De psychiateruren werden ook uitgebreid.

Om nog meer in te zetten op een herstelgerichte werking, werden er naast de ervaringsdeskundige op beleidsniveau ook twee betaalde ervaringsdeskundigen op teamniveau aangeworven.

Oprichten van een mobiel crisisteam (MCT) (functie 2a)

Vanuit de overheid werd een sterke uitbreiding van de mobiele crisiswerking gevraagd aan het netwerk Diletti. We startten in 2019 met de uitbouw van een mobiel crisisteam, waarbij de focus in eerste instantie ligt op de ondersteuning van de spoedgevallendienst van RZ Tienen.

Het mobiel crisisteam wordt aangestuurd vanuit de afdeling algemene psychiatrie 1 (PK Alexianen Tienen), waarbij verschillende personeelsleden van de afdeling om de 3 maanden meedraaien in het mobiel crisisteam.

Oprichten van een mobiel outreachteam ouderen (MOTO) en ouderenexpertiseteam (OET) (functie 2b)

Ook voor de doelgroep van ouderen met GGZ-problemen werd in 2019 een mobiel team opgericht, als aanzet voor een ‘GGZ-netwerk ouderen’, met als doelstelling:

  • screening, assessment en indicatiestelling van de bredere psychische, fysieke en sociale noden bij de individuele oudere en mantelzorger
  • kortdurende begeleiding en/of therapeutische interventies
  • ondersteuning van zorgteams door middel van psycho-educatie, advies naar aanpak en indien nodig kortdurende (therapeutische) interventies
  • geven van opleiding en intervisie aan professionele zorgverstrekkers, waaronder huisartsen, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra…

De opzet van deze teams is om een gespecialiseerde GGZ-visie en -deskundigheid in te brengen in de zorg voor personen met specifieke gerontopsychiatrische zorgnoden die de kennis, capaciteit of draagkracht van het bestaande netwerk overschrijden.