Hersteldenken en ervaringsdeskundigheid

De Alexianen Zorggroep Tienen zette in 2019 verder in op herstelgericht werken door de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de werking. Via het project ‘Herstelgerichte organisaties in de geestelijke gezondheidszorg versterken 2018’ van de Koning Boudewijnstichting, het Fonds Julie Renson en het Koningin Fabiolafonds, kregen we de mogelijkheid om ervaringsdeskundigheid verder te implementeren.

Concreet betekende dat een geldelijke steun in 2019 om het project ‘Ervaringsdeskundigen aan zet: implementatie van een werkbare strategie’ vorm te geven, met de hulp van consultancy. Dit project is een samenwerking met het netwerk Diletti.

Bedoeling is om de resultaten netwerkbreed te delen en de inzet van ervaringsdeskundigen te vergroten. Met het budget voor consultancy willen we een analyse maken van de bestaande houding van zorgverleners ten opzichte van het betrekken van ervaringsdeskundigen in de zorgverstrekking. Op basis daarvan wordt een visie uitgewerkt en de concrete werking en structuur van het project uitgetekend.

Het uiteindelijke doel van het project is om teams vertrouwd te maken met de inzet van een ervaringsdeskundige, de openheid daarvoor te vergroten en de meerwaarde te bevestigen, zodat teams overgaan tot het inschakelen van betaalde ervaringsdeskundigen, zonder dat het moet worden opgelegd.

De ervaringsdeskundige vrijwilligers van de regionale adviesraad voor GGZ-participatie Zuid-Hageland (RAP) worden opgeleid om hun ervaringskennis in te zetten en een aanbod te verzorgen, als ‘team ervaringsdeskundigen’, waar afdelingen van het ziekenhuis een beroep op zullen kunnen doen.

Als uitvalsbasis voor deze groep ervaringsdeskundigen werd een inloophuis ingericht. Dit inloophuis is bestemd voor mensen die meer willen weten over ervaringsdeskundigheid en herstel en heel laagdrempelig binnen kunnen lopen. We mikken dan op álle geïnteresseerden, ook familieleden, hulpverleners, de buurt, diensten uit andere sectoren…

Daarnaast is er een vergader-/vormingslokaal voor de vrijwillige en betaalde ervaringsdeskundigen: een plek voor intervisie, planning van de werkzaamheden en opleiding maar ook voor zelfhulpgroepen om samen te komen.

In oktober 2019 werd overgegaan tot een feestelijke opening van deze warme plek. Directeur Gust Rector gaf een pakkende toespraak en burgemeester Katrien Partyka knipte een lintje door. Als naam werd gekozen voor ‘overHoophuis’, omdat we allemaal wel eens overhoop liggen met onszelf, en vooral omdat we een boodschap van hoop willen uitdragen, zeker in die moeilijkere momenten.

Ruim 30 vrijwilligers werken mee aan de uitbouw van het team ervaringsdeskundigen en het openhouden van het overHoophuis.