Nieuw arbeidszorgbeleid – activiteitencentrum

Op 13 maart 2019 stelde de provincie Vlaams-Brabant het nieuwe arbeidszorgbeleid voor in het activiteitencentrum van Hestia. Het activiteitencentrum is één van de 31 Vlaams-Brabantse AMA-begeleidingsorganisaties die een subsidie krijgen. AMA staat voor ArbeidsMatige Activiteiten, een term die sinds juli 2018 erkend is.

Ook de psychiatrische kliniek ontvangt AMA-middelen voor de werking van SUEM, wat staat voor ‘Supported employment’. Via deze methodiek begeleiden we mensen in een AMA-activiteit op een externe werkvloer. Personen die ouder zijn dan 18 en jonger dan 65 en voor wie een betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door één of meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard (MMPPS) kunnen deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten. Bij deze arbeidsmatige activiteiten gaat het om een aanbod van onbetaalde activiteiten met begeleiding.

Tijdens deze voorstelling werd ook de nieuwe deputé van economie voor Vlaams-Brabant voorgesteld: mevrouw Ann Schevenels. Zij sprak de volgende woorden: “Omdat we het belangrijk vinden dat mensen die niet, nog niet of niet meer aan het werk kunnen in een betaalde baan, zich toch nuttig maken en voelen voor de maatschappij, blijven we arbeidszorg, in een gewijzigde vorm, steunen. We laten mensen die in een arbeidszorginitiatief werken intensief begeleiden. De organisaties die zich hierover bekommeren, krijgen voortaan van de provincie een subsidie”.

Andere initiatieven uit de regio die tevens provinciale subsidies ontvangen zijn: Huis in de Stad (Tienen), De Vlaspit (Scherpenheuvel-Zichem), De Winning Maatwerk (Kortenaken), De Kringwinkel Hageland (Aarschot, Diest en Tienen), Wortels (Diest), Delta (Tienen) en BW De Linde (Diest). Naast de werkpostfinanciering ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant de AMA-begeleiders uit de regio ook inhoudelijk via een Provinciaal AMA Samenwerkingsverband.