Oprichting ouderenexpertiseteam

In 2019 werd het ouderenexpertiseteam opgericht met als missie op verschillende domeinen expertise ter beschikking te stellen aan oudere, zorgbehoevende personen, hun naasten en professionele zorg- en hulpverleners. De werking richt zich vooral op tijdelijke expertise-ondersteuning: de mensen uit het vertrouwde netwerk blijven aan zet, maar krijgen ondersteuning op maat, vertrekkende vanuit de vragen en de noden van de oudere en zijn netwerk.

Het team is een samenwerking tussen verschillende projecten en initiatieven, namelijk Zorg24, de eerstelijnspsychologische functie voor ouderen, het mobiel outreachend team voor ouderen, het supportteam GGZ, de geheugenkliniek en het geriatrisch ziekenhuis. In de toekomst kan het team worden uitgebreid met andere expertisedomeinen.

Met het ouderenexpertiseteam kwam er een ‘uniek’ aanmeldpunt voor expertise, advies en ondersteuning voor ouderen.

Meer informatie over het aanbod van het ouderenexpertiseteam is beschikbaar via www.alexianentienen.be