Oprichting ziekenhuisschool De Radar

Op 1 september 2019 startte in Tienen en Sint-Truiden de nieuwe ziekenhuisschool De Radar aan het eerste schooljaar. De Radar is een samenwerking tussen Asster vzw en de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen met de overkoepeling van de Broeders van Liefde. Het is de eerste ziekenhuisschool met vestiging in Limburg.

In Vlaanderen zijn er 7 ziekenhuisscholen in het basisonderwijs en 6 in het secundair onderwijs, onder meer in Vlezenbeek, Leuven, Antwerpen, Zandhoven, Gent en De Haan.

De Radar is uniek omdat het niet alleen de eerste is in Limburg, maar ook omdat het de enige ziekenhuisschool is in Vlaanderen die zich enkel richt op jongeren met een psychiatrische problematiek.

De andere ziekenhuisscholen zijn ofwel verbonden aan algemene (universitaire) ziekenhuizen, ofwel aan revalidatiecentra. Bovendien is het ook een school met 2 vestigingsplaatsen over de provinciegrenzen heen.

De Radar is een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 5 en werkt binnen het therapieprogramma van de betrokken afdelingen. Binnen het therapeutisch aanbod worden er 6 tot 8 uren voorzien voor school. Leerlingen worden op de lesmomenten ingedeeld onder de verschillende vakleerkrachten. Dit houdt concreet in dat elke leerkracht ongeveer een 3-tal leerlingen voor zich heeft. Er kunnen ook klassikale momenten worden voorzien.

Door individueel te ondersteunen, wordt er ingezet op het kwaliteitsvol onderwijs geven op maat van de leerlingen. Alles staat of valt met het contact met de thuisschool waar de leerlingen na opname opnieuw moeten starten en waar hij of zij gedurende de opname ook ingeschreven blijft.

De doelstelling van een ziekenhuisschool is dan ook het herintegratieproces in de thuisschool te vergemakkelijken, met de beste zorg voor de leerling voor ogen.

Het werken als ziekenhuisschool heeft heel wat voordelen wat betreft ondersteuning, van zowel leerlingen als personeelsleden. Over de vestigingsplaatsen heen worden er een 22-tal leerkrachten tewerkgesteld.

In Tienen werd reeds jaren gewerkt in de context van een ziekenhuisschool, als vestigingsplaats van de Ziekenhuisschool UZ Leuven. De samenwerking tussen Tienen en Sint-Truiden zorgt er ook voor dat binnen de overkoepeling van de Broeders van Liefde gewerkt kan worden. Dit maakt de structuur voor de ziekenhuisschool enigszins eenvoudiger. Er is een duidelijk aanspreekpunt bij vragen en een uitgebreid ondersteuningsnetwerk.