Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen behaalt internationaal NIAZ-kwaliteitslabel

De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen behaalde, 4 jaar na de deelaccreditatie voor de afdeling verslavingszorg, een organisatiebreed accreditatielabel van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het label staat garant voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Sinds de deelaccreditatie die de afdeling verslavingszorg in 2015 in de wacht wist te slepen, werd er in de kliniek niet stilgezeten. De 5 gespecialiseerde afdelingen van de psychiatrische kliniek en de ondersteunende diensten werkten de afgelopen jaren departementsoverschrijdend samen rond meer dan 700 normcriteria, om de zorgverlening nog beter en veiliger te organiseren.

Zo is er onder andere een uitgebreid intern toetsingssysteem geïmplementeerd, worden de patiënt en zijn familie nauwer betrokken bij patiëntveiligheidsthema’s en zijn er extra veiligheden ingebouwd in het medicatieproces. Het documentbeheer en het risicomanagement zijn op punt gesteld met prospectieve, retrospectieve risicoanalyses en het inzetten op het melden en opvolgen van incidenten, infectiepreventie kwam meer op de kaart, en verschillende zorgprocessen zijn verbeterd, waaronder suïcidepreventie, valpreventie en zorgcommunicatie. Het PDCA-denken, het proces van continu verbeteren, kreeg brede ingang. 

Door het accreditatietraject en de ‘verbeterteams’ die van daaruit werden opgericht op elke afdeling, op directieniveau, en specifiek rond een aantal belangrijke ziekenhuisbrede processen, kwamen kwaliteit en veiligheid in de afgelopen jaren dus meer en meer op de voorgrond te staan. Er ontstond een vruchtbare uitwisseling van ‘best practices’ tussen de afdelingen, alsook met andere ziekenhuizen. Kwaliteit en veiligheid werden nog meer geïntegreerd in het zorgverleningstraject. 

Na jaren van gestage voorbereiding en een externe proefaudit in februari 2019, beoordeelde een extern NIAZ-auditorenteam in juni 2019 dan uiteindelijk de werking aan de hand van patiënten- en organisatietracers, en dit gedurende 4 dagen. In totaal werd aan 690 van de 707 normcriteria voldaan, d.i. een score van 97,6 %. Een prachtig resultaat om met z’n allen fier op te zijn.

Uiteraard is het behalen van het accreditatielabel uiteraard geen einddoel. De afgelopen jaren spande elke medewerker, het medisch kader, het leidinggevend kader en de directie zich in om de zorgprocessen veiliger en zoveel mogelijk op maat van de patiënt en zijn familie te laten verlopen, en we blijven het belangrijk vinden om onze werking en de zorg voor de patiënt continu te evalueren, bij te sturen en zo steeds te verbeteren.