Team van vermaatschappelijkte geestelijke gezondheidszorg gecentraliseerd!

De voorbije jaren kenden de teams voor de vermaatschappelijkte geestelijke gezondheidszorg een uitbreiding, met o.m. het mobiel team en het mobiel crisisteam.

Om een goede werking mogelijk te maken, worden alle diensten voortaan aangeboden vanuit een centraal adres: Liefdestraat 14. Dit situeert zich vlakbij de psychiatrische kliniek, waardoor de nauwe samenwerking kan worden gewaarborgd.