Nieuwe missie visie in de ouderenzorg

Waar staan we voor in de ouderenzorg en waar willen we naartoe? De missie en visie vormen het fundament van de ouderenzorg: het zijn geen holle woorden, maar als het ware richtlijnen die ons helpen de neuzen in dezelfde richting te krijgen en aan iedereen, zowel medewerkers als derden, helder en klaar stellen hoe we werken en wat onze doelstellingen zijn.

Om tot deze eengemaakte missie en visie te komen, werd een traject van twee jaar doorlopen, met bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en directieleden van WZC Huize Nazareth en WZC Sint-Alexius. Gedurende anderhalf jaar werden er overlegmomenten gepland op regelmatige tijdstippen om ideeën, verlangens en verwachtingen te lanceren en hierover te discuteren. Wat hieruit voortkwam werd mooi samengevat in de nieuwe missie en visie.

Missie/visie ouderenzorg

Missie/visie ouderenzorg

De nestkastjes en kraanvogels beelden de verscheidenheid uit door hun veelheid aan vorm en kleur. Ondanks de grote verschillen tussen iedereen, zijn we in staat een harmonieus geheel te vormen. Een getalenteerde medewerker, Christine Brulé, ontwierp deze voorstelling. De mooie creatie kreeg een gepaste plek aan de hoofdingang van elk woonzorgcentrum.