Opstart Hospice De Klaproos

Medewerkers en vrijwilligers van hospice De Klaproos

Medewerkers en vrijwilligers van hospice De Klaproos

Binnen woonzorgcentrum Huize Nazareth startte in het najaar van 2017 een nieuw zorginitiatief: Hospice De Klaproos. In een huiselijke omgeving willen de medewerkers van hospice De Klaproos mensen in de best mogelijke omstandigheden begeleiden tijdens de laatste levensfase.

Met Hospice De Klaproos beogen we een verbetering van de levenskwaliteit van onze gasten en hun naasten. De persoonlijke levenssfeer en de wensen van de gasten staan voorop in de zorgverlening; er wordt gewerkt vanuit een totaalzorg, waarbij fysieke zorg, psychologische en emotionele ondersteuning, sociale begeleiding en spirituele opvang aangeboden wordt. Een multidisciplinair team van zorgverleners staat in voor het comfort en de levenskwaliteit. Ook familieleden en/of naasten worden begeleid, steeds met respect voor de eigenheid, levensvisie, wensen, en met behoud van autonomie.

Het initiatief kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen de Alexianen Zorggroep Tienen, RZ Tienen, Panal en de huisartsenkring HAZOH.

Jij doet er toe, omdat jij jij bent
Je doet er toe tot de laatste minuut van je leven,
en wij zullen al het mogelijke voor je doen
Niet alleen om je te helpen rustig te sterven,
maar om je te helpen leven tot je sterft.
Cicely Saunders