Psychosociaal Centrum ingekanteld in PK Alexianen Tienen

Sinds 1 juli 2017 maakt campus Mechelsestraat officieel deel uit van de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen. Het aanbod van de campus is gericht op psychiatrische en psychotherapeutische deeltijdbehandeling, en speelt een belangrijke rol binnen het ruimere aanbod van ambulante en residentiële zorgverlening. In het kader van vermaatschappelijkte zorg, biedt het team ‘zorg op maat’, met een dag- en een avond/nachtaanbod.

Het aanbod van de campus in Leuven richt zich tot volwassenen die op meerdere levensdomeinen ernstige blokkades ondervinden of uit evenwicht zijn geraakt, en baat hebben bij een deeltijdse intensieve psychotherapie.

Het therapeutisch aanbod is voornamelijk groepsgericht en bestaat uit een combinatie van een gespecialiseerd therapieprogramma in multidisciplinaire miniteams en een geïndividualiseerd keuzeprogramma, bestaande uit modules. Als extra ondersteuning wordt individuele begeleiding aangeboden.

De dagprogramma’s zijn gedifferentieerd naar volgende zorgvragen:

  • een oriënterend aanbod (Kompas) waarin de initiële hulpvraag verder wordt geëxpliciteerd en geëxploreerd aan de hand van de verschillende levensdomeinen en gevalideerde vragenlijsten. Dit programma heeft een korte opnameduur van maximum 6 weken met verdere interne of externe doorverwijzingen.
  • een krachtgericht aanbod van 16 weken voor patiënten die baat hebben bij een oplossingsgerichte aanpak met focus op het hier-en-nu. Het verkennen en benutten van eigen krachtbronnen en hulpbronnen in de eigen omgeving staat hierbij centraal.
  • een inzichtgevend aanbod waarin patiënten zich meer bewust worden van de patronen waarin ze steeds opnieuw vastlopen en de onverwerkte ervaringen uit het verleden die hen belemmeren in verdere ontplooiing op diverse levensdomeinen. De opnameduur bedraagt maximum 6 maanden.
  • een ervaringsgericht aanbod gericht op psychose en andere complexe problematiek. Naast het klinisch herstel (verbeteren van symptomen) gaat veel aandacht naar het persoonlijk herstel (waardevolle rollen en doelen heropnemen, aanvaarding van psychische kwetsbaarheid, e.a.). Er is een opnameduur van 6 maanden, met tussentijdse evaluaties per 3 maanden. Waar aangewezen kan de therapie worden verlengd tot maximum 1 jaar.

De avond/nachtkliniek biedt een meer geïndividualiseerd programma in zoverre de cliënt een ‘dagactiviteit’ heeft (studies, werk of vrijwilligerswerk), maar waarbij er meer nood is aan een therapeutisch omkaderende verblijfssetting. Er is een doorlooptijd van 6 maanden.