Wetenschapsdag 2017

Op 17 februari 2017 vond de tweede Wetenschapsdag van de Alexianen Zorggroep Tienen plaats; een studiedag waarop traditiegetrouw het wetenschappelijk onderzoek (in de brede zin van het woord) wordt voorgesteld door enthousiaste interne en externe onderzoekers.

We werden als publiek ondergedompeld in de wereld van temperamentsprofielen en neurocognitieve trainingen door de inspirerende lezingen van dr. Els Santens en prof. dr. Laurence Claes. Ook het onderzoek dat plaatsvond bij de doelgroep van de ouderen kwam aan bod: prof. dr. Monique Elseviers had het over het medicatiegebruik en het psychosociaal welbevinden van onze rusthuisbewoners, terwijl prof. dr. Liesbeth De Donder ons liet kennismaken met het Tiense D-SCOPE project, gericht op de vroege detectie van kwetsbare ouderen. Dr. Anke Bonnewyn belichtte dan weer de factoren die samenhangen met een doodswens op oudere leeftijd.

Dat er ook heel wat klinisch toegepast onderzoek plaatsvindt, kwam onder meer tot uiting in de lezing van Lies Depestele, die het had over de effectiviteit van multi-family therapie op onze eetstoornisafdeling. Ook jonge onderzoekers kwamen aan het woord; zo presenteerde de doctoraatstudente Margaux Verschueren de resultaten van haar onderzoek m.b.t. identiteitsprofielen.

Dat we als Alexianen Zorggroep Tienen met onze medewerkers de nieuwe tendensen binnen de geestelijke gezondheidszorg ook wetenschappelijk benaderen, getuigden de presentaties van Kevin Berben en Leen Romme, die het respectievelijk hadden over patiƫntparticipatie tijdens teamvergaderingen en de implementatie van de herstelgedachte in de klinische praktijk. En last but not least werden we ook meegenomen in de wereld van de meer exacte biomedische wetenschappen door dokter Peuskens, die het had over verslaving en neurochemie.

Stuk voor stuk zeer interessante uiteenzettingen die door het publiek, zo bleek achteraf uit de evaluaties, ook erg gesmaakt werden!