Dr. Brecht Nickmans – Huisarts

Corona is een wake-up-call voor onze maatschappij.

Als huisarts werd ik betrokken bij het vormgeven en implementeren van richtlijnen over testing, quarantaine en vaccinatie. Dit zorgde voor veel nieuwe contacten, samenhorigheid en solidariteit.

Tijdens de crisis werd er deels overgeschakeld op telefonische consultaties, die drempelverlagend bleken, maar ook duidelijk maakten dat ze geen klinisch onderzoek en non-verbale signalen kunnen vervangen.

Corona heeft ons wakker geschud rond het belang van preventieve maatregelen, zelfzorg en de organisatie van zorg in het algemeen. Ook de nood aan goed opgeleid zorgpersoneel kwam duidelijk naar voren.

Dat de crisis meer mensen warm heeft gemaakt om in de zorgsector aan de slag te gaan, is een positief gevolg.