Eelin Verept РCentrumleider LDC en coördinator vrijwilligerswerking

Meer dan ooit is gebleken hoe onmisbaar de hulp van vrijwilligers is.

Begin maart viel de vrijwilligerswerking vrij abrupt stil: de woonzorgcentra gingen in lockdown en de meeste vrijwilligers behoorden tot de risicogroep voor corona.

Dat was meteen bijzonder tastbaar in de werking: vrijwilligers nemen een belangrijke rol op in de ondersteuning van medewerkers, en ze zorgen voor veel sociaal contact met en tussen bewoners. Er werd onderling veel toenadering gezocht. Wij bleven informeren over de situatie via een periodieke nieuwsbrief.

Stilaan normaliseert de werking weer, en daar zijn we heel blij mee. We krijgen zelfs nieuwe aanvragen om vrijwilligerswerk te doen, ook van jongere mensen die zich hiervoor willen engageren.