Gust Rector – Algemeen directeur

In de toekomst zullen we meer regionaal en intersectoraal samenwerken om populatiegerichte zorg aan te bieden.

2020 was een moeilijk jaar, waarin we tegelijkertijd ook zagen hoe sterk onze organisatie is: we waren creatief, dynamisch en verbonden. Creativiteit was nodig: in het contact met familie, cliënten en netwerkpartners, maar ook om nieuwe manieren van werken uit te proberen met dagprogramma’s, thuiswerk en digitaal overleg.

De solidariteit van andere organisaties was erg sterk. Het intersectoraal samenwerken geeft een fijn gevoel en plaatst ons in de kern van het zorglandschap in de regio. In de ouderenzorg staan we nu voor de enorme uitdaging om zorg anders te organiseren en een hoge levenskwaliteit te blijven bieden.

Binnen de geestelijke gezondheidszorg moeten we het vermaatschappelijkte en het residentiële aanbod verder uitbalanceren, en blijven inzetten op de verwetenschappelijking van de zorg.