Patiëntenparticipatie tijdens teambesprekingen

De geestelijke gezondheidszorg (in België) is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Eén van de vernieuwingen is dat patiënten steeds meer kunnen participeren en meer regie krijgen over hun eigen zorgproces en de beslissingen die hier mee gepaard gaan. De laatste jaren zijn er dan ook voorzichtige initiatieven ontstaan om patiënten te laten participeren aan multidisciplinaire teambesprekingen. Want dit is immers ‘de plaats’ waar de belangrijkste beslissingen met betrekking tot behandeldoelen en ontslagplanning worden genomen.

Om de algemene perceptie van zowel hulpverleners als patiënten op vlak van patiëntenparticipatie tijdens teambesprekingen te meten, is het belangrijk een gevalideerde online survey te ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van de Delphi-Methode.

In totaal hebben 45 deelnemers geïnformeerde toestemming gegeven om deel te nemen aan het expertpanel. Na de eerste bevragingsronde hebben in totaal 35 deelnemers feedback gegeven op de eerste versie van de vragenlijst (response rate: 78 %): 26 hulpverleners, 1 wetenschappelijk onderzoeker patiëntenparticipatie en 7 patiënten. Van één deelnemer is het niet geweten in welke rol zij heeft deelgenomen aan het panel. De groep van hulpverleners kan onderverdeeld worden in 6 verpleegkundigen, 6 psychologen, 7 ervaringsdeskundigen, 3 teamcoördinatoren, 2 ergotherapeuten, 1 arts en 1 directielid. Allen zijn actief in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg. De tweede versie van de vragenlijst werd eveneens verstuurd naar de deelnemers. De resultaten worden momenteel geanalyseerd.

De gevalideerde vragenlijst zal worden gebruikt in een cross-sectioneel onderzoek, welke gepland staat eind 2018 – begin 2019. In dit onderzoek zal worden gepeild naar de perceptie die hulpverleners en patiënten hebben op deelname van patiënten aan teamvergaderingen.

Kevin Berben (AZT), Prof. dr. Sofie Verhaeghe (UGent) en Prof. Ann Van Hecke (UGent)