Uitbreiding meld- en leergebeuren

Sinds 2017 kan elke medewerker, vanuit elke voorziening gebeurtenissen melden in het meld- en leersysteem. 2017 werd afgesloten met 473 meldingen.

Uit deze meldingen blijkt dat agressie-incidenten veel voorkomend zijn. Agressiepreventie vormt dan ook een prioriteit om het welzijn van zowel pati├źnt als medewerker te verzekeren.

Onze organisatie zette de voorbije jaren ook sterk in op de terugkoppeling van meldingen. De communicatie- en feedbackkanalen werden formeel uitgeschreven. De meldingen en hun opvolging worden per kwartaal besproken en opgevolgd via de diverse overlegorganen en ook de medewerkers worden driemaandelijks geïnformeerd over de belangrijkste aandachtspunten.

Melden is immers niet voldoende, we blijven melden om te leren!