WZC Passionisten opent de deuren!

Daar waar de medewerkers er tijdens Dag van de Zorg, in maart 2017, alle vertrouwen in hadden dat er ruimschoots voldoende tijd was, om in WZC Passionisten tegen opening alles klaar te hebben, bleek in augustus/september dat de laatste loodjes wel degelijk zwaar kunnen wegen. De bouwfase was in maart dan wel grotendeels rond, maar de afwerking, de aansluitingen, verbindingen, het meubilair etc. was daarmee nog niet klaar.

Na het bouwverlof was het dan ook alle hens aan dek, met de nieuwe facilitair manager, Erwin Hermans, op kop, om vanaf oktober opnames te kunnen laten doorgaan. Vanaf 15 september gingen de eerste medewerkers al aan de slag in WZC Passionisten om de nodige voorbereidingen te treffen.

Op vrijdag 29 september was het dan zover: de officiële, academische zitting vond plaats. Hierop werden verschillende partners uitgenodigd, die bijdroegen tot het project-Park Passionisten en de realisatie ervan, partners uit de zorgsector… Koen Oosterlinck, de gedelegeerd bestuurder van de vzw Broeders van Liefde opende de zitting met een uiteenzetting over ‘Liefdevolle zorg voor mensen’. Daarna mochten we Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verwelkomen. Hij belichtte het belang van de samenwerking tussen de zorg- en welzijnssector, wat de insteek vormt van het project-Passionisten. Gust Rector zette vervolgens de evolutie van het project uiteen, waarna Ben Forier, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen uitleg gaf over de unieke samenwerking op de site Passionisten. Deken Joris Hardiquest zegende tot slot de gebouwen van het woonzorgcentrum.

Minister Vandeurzen belichtte het belang van de samenwerking tussen zorg en welzijn.

Minister Vandeurzen belichtte het belang van de samenwerking tussen zorg en welzijn.

De namiddag werd in goede banen geleid door Jill Hermans, die de rol van moderator op zich nam. Het Alexiuskoor, huiskoor van de Alexianen Zorggroep Tienen, nam, met enkele leden, de muzikale omkadering op zich!

En daarmee was het startschot gegeven!

Op zondag 1 oktober werden de deuren opengezet tijdens de Openbedrijvendag. Het verrassingselement van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen mocht dan wel al zijn prijsgegeven in maart tijdens de Dag van de Zorg, maar daar was op 1 oktober niets van te merken! Vanaf 9.30 uur kwamen de eerste nieuwsgierigen al aanschuiven om de lokalen en werking van de organisatie te ontdekken.

Algemeen directeur Gust Rector verwelkomde alle bezoekers, waarna directeur ouderenzorg Frans Theys de geschiedenis van de Alexianen in Tienen en de missie van de zorgorganisatie schetste, aan de hand van een fototentoonstelling. Vervolgens konden bezoekers deelnemen aan een ergo-activiteit, informatie krijgen over de werking van de ‘gesloten’ afdeling voor personen met dementie of de samenwerking met de afdeling ouderenpsychiatrie van de kliniek, een rustoordkamer bekijken, tilliften uitproberen of deelnemen aan een kine-sessie of tot slot ook een assistentiewoning bezoeken.

Demonstratie tillift

Demonstratie tillift

Bezoekers konden vervolgens even uitblazen in het lokaal dienstencentrum, waar om 15.00 uur de doopplechtigheid voor de afdelingen werd gehouden, in aanwezigheid van de Reuzengilde, en de Alexiusband nadien voor ambiance zorgde. In het lokaal dienstencentrum stonden verschillende standjes met betrekking tot de projecten van onze organisatie, maar ook voor potentiële kandidaten die op zoek waren naar vrijwilligerswerk of een job.

Omstreeks 17.30 uur verwelkomden we de laatste geïnteresseerden, en mochten we afklokken op een 800 bezoekers! Een succes, dat enkel kon worden waargemaakt door de inzet en het enthousiasme van heel wat geëngageerde medewerkers! Dank aan allen!

Maandag 2 oktober gingen meteen de eerste opnames van start.