Kim Horemans – Psychologe ouderenzorg

De bewoners de regie geven over hun woonst en hun leven, met de familie als actieve partner, is de belangrijkste uitdaging voor de woonzorgcentra.

Doorheen de hele coronacrisis was er enorm veel bereidheid om elkaar te helpen en bij te springen waar nodig. Dat bracht veel verbinding tot stand tussen de medewerkers.

We hebben bevestigd gezien hoe belangrijk familie is als actieve en betrokken partner, en daar willen we meer op inzetten: de families nauw betrekken bij multidisciplinair overleg, bij de dagelijkse of de moeilijke situaties, bij praktische ondersteuning…

Ook de bewoners zelf willen we meer in hun kracht zetten en actiever betrekken bij hun visie op wonen en leven in het woonzorgcentrum.