Kristien Van Evelghem – Evaringsdeskundige

Door corona is het debat over mentaal welzijn verder opengetrokken, en wordt er meer kwetsbaarheid getoond.

Tussen twee coronagolven door, startte ik als ervaringsdeskundige bij de Alexianen Zorggroep Tienen, waar ik de vrijwilligers coach. Binnen de groep vrijwilligers ervaar ik vooral nood aan verbinding, aan anderen kunnen helpen.

Er werd heel wat eenzaamheid ervaren in de periode dat alles stilviel, en een extra moeilijkheid was het gebrek aan perspectief op normalisering. Door corona is het debat over mentaal welzijn opengetrokken; er wordt meer kwetsbaarheid getoond.

Iedereen ondergaat de maatregelen, en iedereen heeft het zwaar, en dat maakt dat er meer empathie is voor mensen met kwetsbaarheden. Er is meer gelijkheid, we maken allemaal hetzelfde mee, en dat geeft de mogelijkheid tot meer verbinding.