Motivatie en weerstand als sleutelfactoren voor therapiesucces: Een longitudinale, klinische studie naar de voedingsbodem ervan bij jongeren en (jong)volwassenen met een eetstoornis

Dit project bestaat uit twee studies. Studie 1 focust op de rol van psychologische noodfrustratie in het samenspel van symptomen en klachten bij eetstoornispatiënten. Patiënten met eetstoornissen rapporteren vaak een combinatie van specifieke eetstoornisklachten (bijv. magerzucht) en internaliserende klachten (bijv. angst en depressieklachten). In studie 1 wordt onderzocht wat  de rol is van (1) zelf-kritisch perfectionisme en (2) frustratie van de psychologische basisnoden (autonomie, competentie en verbondenheid) als transdiagnostische voorspellers voor het samenspel van deze klachten.

Studie 2 legt de focus op het thema ‘verzet’ en heeft als doel het verkrijgen van een verfijnd inzicht in de motivationele redenen waarom patiënten met eetstoornissen weigeren aan hun problemen te werken. Aan de hand van profielanalyses gaan we na hoe verschillende types van motivatie (voor zowel verandering als voor verzet) binnen een individu voorkomen en hoe dat samengaat met klinisch-relevante uitkomsten. 

Op basis van de onderzoeksresultaten, zullen we in staat zijn om meer motivationeel maatwerk te kunnen aanbieden aan de patiënten met een eetstoornis.