Naast farmacotherapie en psychotherapie nu ook plaats voor cognitieve trainingen?

Ondanks de toepassing van evidence-based behandelingen blijven herval en heropnames van psychiatrische patiënten in residentiële settings veel voorkomen.

Aangezien mentale problemen ook gezien kunnen worden als hersenaandoeningen, stellen we ons de vraag of (transdiagnostische) trainingprogramma’s gericht op de directe beïnvloeding van de cognitieve processen bij psychopathologie, een effectieve additionele vorm van therapie zouden kunnen zijn. We richten ons daarbij specifiek op de versterking van de zogenaamde “effortful control”/top down controle, teneinde onderliggende reactieve  temperamentprocessen, zoals bijvoorbeeld impulsiviteit d.m.v. cognitieve trainingen onder controle te houden.

In het licht van dit kliniekbreed onderzoek, schreef Dr. Santens, samen met Prof. dr. Eva Dierckx, Prof. dr. Laurence Claes en Prof. dr. Geert Dom een artikel in het tijdschrift Neuropsychobiology. Het artikel is gratis te lezen op de volgende link https://www.karger.com/Article/FullText/506134