Ontwikkeling van de SWIO (Short Well-being Instrument for Older Adults)

Om het welbevinden van ouderen te meten en te onderzoeken, ontbreken vandaag de dag goede instrumenten. Ondanks een veelheid aan vragenlijsten, botsen we bij de meeste meetinstrumenten op een aantal drempels, zowel in termen van conceptualisering (wat houdt welbevinden bij ouderen juist in?), als op het vlak van de praktische bruikbaarheid (vele instrumenten zijn te lang, moeilijk begrijpbaar…).

Om die reden werd er vanuit het D-SCOPE onderzoek, een nieuwe schaal ontwikkeld om het welbevinden van ouderen te meten, zijnde SWIO. Dit op basis van kwalitatieve interviews met 121 ouderen (hieraan participeerden ook ouderen vanuit Zorg 24).

De SWIO is een kort meetinstrument (9 vragen) dat een eerste indicatie geeft over het welzijn van ouderen op het vlak van (1) levenstevredenheid, (2) zingeving en (3) zelfregie. In toekomstig onderzoek zal deze SWIO verder gevalideerd worden en zullen er cut-off waarden en normen ontwikkeld worden.