Patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen in de GGZ: de ontwikkeling van de PaPaT- vragenlijst

De geestelijke gezondheidszorg (in België) is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Eén van de vernieuwingen is dat patiënten steeds meer kunnen participeren en meer regie krijgen over hun eigen zorgproces en de beslissingen die hiermee gepaard gaan.

De laatste jaren zijn er dan ook voorzichtige initiatieven ontstaan om patiënten te laten participeren aan multidisciplinaire teambesprekingen, want dit is immers ‘de plaats’ waar de belangrijkste beslissingen met betrekking tot behandeldoelen en ontslagplanning worden genomen. Om de algemene perceptie van zowel hulpverleners als patiënten op vlak van patiëntenparticipatie tijdens teambesprekingen na te gaan, werd een online bevraging ontwikkeld aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek en Delphimethode. Dit resulteerde in de PaPat-vragenlijst.

Uit het valideringsonderzoek dat plaatsvond in 2019 bleek dat deze vragenlijst voldoende valide en betrouwbaar is om ingezet te worden in de residentiële settings van de GGZ.