Tine Bryssinck – Coördinator beschut wonen en mobiel team

Door kritisch processen te evalueren, kunnen we efficiënter werken en meer focussen op de begeleiding van cliënten

In WZC Huize Nazareth werkten we heel hard, met een traan maar ook met een glimlach. Er was veel solidariteit onder de medewerkers. De weken waren zo intens dat de tijd voorbijvloog. Het was na de eerste golf dan ook een fijn weerzien met mijn team van de vermaatschappelijkte geestelijke gezondheidszorg.

Ieder van ons ervaarde die eerste golf heel anders. Het heeft ons als team alleszins sterker gemaakt. We vingen elkaar goed op, ook vanop afstand, met humor en de wil om positief vooruit te denken.

Omdat we ook andere manieren moesten zoeken om onze cliënten te bereiken, ontdekten we laagdrempeligere communicatievormen. Deze alternatieven gaan we blijvend integreren in onze werking.